Wykonanie aplikacji SCADA


Branża: hutnicza

Zakres prac:

  • koncepcja i projekt systemu SCADA
  • wykonanie aplikacji SCADA ( WinCC v14 ) z serwerem MS SSQL