Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r i została wprowadzona zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Stauro Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Powstańców Śląskich 29, kod pocztowy 46-380, adres e-mail: biuro@stauro.pl, tel. +48 785 424 726.

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Kontakt

Przetwarzamy dane, które zostały wpisane do formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty. Kontaktując się ze nami przekazujecie Państwo nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ciasteczka

Podczas wejścia na naszą stronę tworzymy kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich preferencji dla wybranych opcji ekranu. Ponadto korzystamy z usług serwerowych i w związku z tym tworzone są logi dotyczące wejścia na naszą stronę. Szczegółowe informacje o zapisywanych danych znajdują się na stronie firmy hostingowej: Polityka prywatności IQ.pl

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Do celow statystycznych gromadzone są również dane dotyczące liczby odwiedziń, lokalizacji. Do tego celu używane jest narzędzie Google Analytics, które wykorzystuje tzw. ciasteczka ( ang. Cookies ) a z ktorego polityką prywatności można zapoznać się na stronie: Google Analytics Privacy.

 

Z kim dzielimy się danymi

Korespondencja z Państwem znajduje się również na serwerze poczty naszego usługodawcy. Szczegółowe informacje o zapisywanych danych znajdują się na stronie firmy hostingowej: Polityka prywatności IQ.pl

 

Jak długo przechowujemy twoje dane

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Firma Stauro sp. z o.o. za pomocą witryny stauro.pl przetwarza jedynie dane wynikające z korespondencji elektronicznej i zawsze mają Państwo prawo do żądania jej usunięcia.

 

Jak chronimy twoje dane?

Dane wynikające z kontaktu drogą elektroniczna lub poprzez formularz kontaktowy są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami RODO. Stauro.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Stauro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@stauro.pl