System sterowania stacją dmuchaw oczyszczalni komunalnej


Branża: wodno-ściekowa
Zakres prac:

  • koncepcja algorytmu
  • zaprogramowanie sterownika PLC
  • wykonanie oprogramowania i wizualizacji paneli HMI oraz systemu SCADA