System sterowania bezobsługowego suwnic


Branża: cementowa

Zakres prac:

  • koncepcja i projekt algorytmu sterowania
  • wykonanie oprogramowania sterownika PLC
  • zaprogramowanie wizualizacji panela HMI