Oprogramowanie wspomagające organizację i kontrolę produkcji


Branża: Meblarska

Zakres prac:

  • wykonanie aplikacji bazodanowej w C#
  • wykonanie bazy danych MS SQL Serwer