Oprogramowanie wspomagające magazynowanie i pobierania materiałów


Branża: Meblarska

Zakres prac:

  • wykonanie aplikacji bazodanowej C# dla czytnika mobilnego RFID (Windows CE/Mobile)
  • wykonanie bazy danych MS SQL Serwer