Modernizacja depaletyzera


Branża: spożywcza

Zakres prac:

  • koncepcja i projekt modernizacji
  • wykonanie oprogramowania sterownika PLC
  • instalacja i uruchomienie na obiekcie